بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

سنجش اوزان و مقادیر صنعتی

سنجش اوزان و مقادیر صنعتی

فن آوری اندازه گیری مقادیر صنعتی که شامل : دستگاه های سنجش بسیار دقیق ، نرم افزار های پیشرفته و پشتیبانی به هنگام است توسط گروه کارل زایس به صنایع مختلف عرضه می گردد . لیست مشتریان ما که همگی از نام های بزرگ صنایع خود هستند گواه کارنامه درخشان زایس می باشد.

از فولکس واگن و جنرال موتورز در صنعت خودرو تا اندرو تولز سازنده موتور مریخ نورد کنجکاوی و دهها نام معتبر دیگر سالها است که از فن آوری زایس برای سنجش کیفیت محصولات خود استفاده می نمایند

بیشتر