بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک تدریجی روزانه زایس

عینک تدریجی روزانه زایس

سال های بعد از چهل سالگی ، شروع دوران پیر چشمی است . این عارضه با اینکه خطری برای سلامت عمومی بدن به حساب نمی آید اما در روند زندگی روزمره اختلال ایجاد می نماید.

افراد پیر چشم با این که منطقه دید دور را به وضوح می بینند ولی منطقه نزدیک برایشان تار است .  تا چند سال پیش راه حل رفع این معضل ، استفاده از عینک مخصوص مطالعه بود اما با تغییراتی که با ورود موبایل و تبلت و کامپیوتر در زندگی به وقوع پیوست به عینکی که در تمامی فواصل دیدی با وضوح بالا را تامین نماید احساس گردید . باید در نظر داشته باشید که هنگام استفاده از عینک تک دید مخصوص مطالعه ، دید در مناطق دور و میانی تار می گردد.

عینک تدریجی با محاسبه ایی دقیق ، قدرت اضافه و جبران کننده ای را به تدریج به قسمت پایینی عینک اضافه می نماید که جایگزین و جبران کننده ضعف تطابق حاصل از پیرچشمی می گردد . در نتیجه با استفاده از عینک تدریجی ، دید در تمامی مناطق دور ، میانی و نزدیک وضوح لازم را دارد .

عینک تدریجی روزانه زایس

بیشتر