بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک تدریجی مخصوص بعد از عمل آب مروارید

عینک تدریجی مخصوص بعد از عمل آب مروارید

بعد از انجام عمل آب مروارید ، دید در منطقه نزدیک تار است و افرادی که این عمل را انجام داده اند برای مطالعه و رسیدگی به اموری که در این منطقه از دید قرار می گیرند نیازی به استفاده از عینک مخصوص  مطالعه دارند. در هنگام استفاده از عینک مطالعه دید در منطقه  میانی و دور تار می گردد، در عین حال به همراه داشتن همیشگی این عینک مشکلات مربوط به خود را دارد . عینک مخصوص بعد از عمل آب مروارید زایس این مشکل را حل نموده است با استفاده از این عینک دید در تمامی فواصل و مناطق وضوح بسیار خوب و مطلوبی دارد.

بیشتر