بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک تدریجی مخصوص محیط کار زایس

عینک تدریجی مخصوص محیط کار زایس

استفاده از عینک تدریجی مخصوص محیط کار براساس نیاز های بینایی کاربر در محیط داخلی طراحی گردیده است. شاید شما پزشک، مهندس، استاد دانشگاه، نویسنده، مدیر و یا کارمند باشید. عینک تدریجی محیط کار زایس بنابر نیاز شما با استفاده از اطلاعات خاص شما ساخته شده و وسیع ترین دید ممکن را برایتان به ارمغان می آورد.


بیشتر