بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک تک دید کمانی

عینک تک دید کمانی

عینک های با انحنای زیاد (کمانی) دارای خطاهای اپتیکی زیادی هستند که در بعضی مواقع باعث سردرد و مشکلات دیگر می گردند. زایس با توجه به محل قرارگیری دقیق مردمک ها در داخل عینک و مشخصات فنی فریم انتخابی، تمامی خطاهای اپتیکی را حذف نموده و دیدی دقیق و همراه با آرامش را به فرد ارائه می نماید. لازم به توضیح است که عینک کمانی زایس حتی برای کسانی که ضعف چشم ندارند نیز بسیار مناسب می باشند.

بیشتر