بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک طبی آفتابی زایس

عینک طبی آفتابی زایس

افرادی که برای اصلاح دیدشان از عینک استفاده می نمایند می توانند با استفاده از عینک های طبی آفتابی زایس، عینکی آفتابی مطابق مد روز اما با نمره عینک دور خود داشته باشند. عدسی های طبی آفتابی در رنگهای ویژه و متنوع زایس عرضه می گردند. حتی افرادی که به دلیل پیر چشمی از عینک تدریجی استفاده می نمایند می توانند یک عینک تدریجی به رنگ دلخواه برای فضای باز و آفتابی داشته باشند.

بیشتر