بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

عینک مخصوص موبایل و تبلت زایس

عینک مخصوص موبایل و تبلت زایس

عینک ویژه موبایل و تبلت زایس مناسب افراد بین سی تا چهل سالی است که روزانه بیش از 5 ساعت از این وسایل استفاده می کنند. افراد مذکور معمولا از خستگی چشم و سردرد شکایت دارند و حتی در مواقعی وقتی از دور به نزدیک و یا از نزدیک به دور را نگاه می کنند  مدتی طول می کشد تا تصاویر واضح شوند. زایس با عرضه دیجیتال لنز  (عینک مخصوص موبایل و تبلت ) مشکلات افراد یاد شده را حل نموده است.

بیشتر