بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

فن آوری پزشکی

فن آوری پزشکی

بخش فن آوری پزشکی کارل زایس برای رشته های : جراحی مغز و اعصاب ، چشم پزشکی ، جراحی پلاستیک و ترمیمی ، جراحی ستون فقرات ، جراحی گوش و حلق و بینی ، دندانپزشکی ، بیماری های زنان و تومور شناسی ، تجهیزات و نرم افزار های فوق پیشرفته تولید می نماید.

بیشتر