بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

لنز های عکاسی،سینمایی،صنعتی

لنز های عکاسی،سینمایی،صنعتی

میلیون ها تصویر در سال توسط عکاسان و فیلمبرداران حرفه ای ، کاربران تلفن های همراه ، ماهواره ها ، صنایع نظامی و تخصصی توسط لنز های کارل زایس ثبت می گردند.

لحظه هایی که تصویر داخل کادر واقعی تر از زندگی به نظر می آید لحظه ای است که ما برای آن کار می کنیم.

بیشتر