بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

مراقبت از بینایی

مراقبت از بینایی

سنت نوآورانه و پیشرو زایس کماکان ادامه دارد . بخش مراقبت از بینایی کارل زایس که معتبرترین تولید کننده عدسی عینک و تجهیزات اپتومتری در جهان می باشد به مرتبه ای از فن آوری دست پیدا نمود که بسیاری از غیر ممکن های دیروز را به واقعیت های ملموس امروز تبدیل کرده است

i.scription  تکنولوژی فوق پیشرفته زایسی ، اصلاح دید مختل شده توسط ابیراهه های رده بالا را توسط عینک امکان پذیر نموده است. امکاناتی که بسیاری از متخصصان چشم پزشکی و اپتومتری وقوع آن را غیر ممکن می دانستند.

بیشتر