بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

مرکز زایس در ایران

مرکز زایس در ایران


مرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس در ایران ، یکی از مراکز دید راحت کارل زایس در جهان است . متخصصان این مرکز با اشراف کامل بر محصولات و تکنولوژی زایس در زمینه عینک ، بالاترین سطح از مشاوره ، تجویز و ساخت عینک طبی را در اختیار شما قرار خواهند داد. در واقع این مرکز ، یک عینک سازی مدرن ، مطابق با استانداردهای زایـــــــس می باشد

امکانات مرکز :

1  اپتومتری


     در بخش اپتومتری مجموعه زایس ، معاینات
سنجش حدت بینایی در منطقه دید دور
سنجش حدت بینایی در منطقه دید نزدیک
آزمون دید بُعد
آزمون دید رنگ
بررسی تطابق چشم
و بررسی تنبلی چشم انجام می پذیرد

i.Terminal – 2

دراین بخش ما از سیستمی استفاده می کنیم که زایس به صورت اختصاصی برای تولید و نصب عدسی های پیشرفته خود عرضه نموده است . با استفاده از این سیستم هوشمند اطلاعاتی شامل
محل قرارگیری مرکز مردمک های چشم در داخل فریم
فاصله رأس قرنیه تا پشت عدسی عینک
زاویه شیب فریم بر روی صورت
زاویه انحنای فریم
اندازه های فریم
ارتفاع نصب
با دقت یک دهم میلیمتر به دست می آید که برای ساخت عدسی به مرکز تولید کارل زایس واقع در شهر آلن آلمان ارسال می گردد
 سرعت استخراج اطلاعات بسیار سریع است . یک تریال فریم مجهز به سنسور های شناسایی بر روی فریم انتخابی قرار می گیرد ، سپس فریم بر روی صورت قرار گرفته و سیستم با تصویر برداری از فرد اطلا عات مورد نیاز را استخراج و پردازش می نماید


3 نصب 

  
نصب عدسی بر روی فریم یکی دیگر از وجه تمایز مرکز اختصاصی عینک زایس با عینک سازی های مرسوم است
در مرکز اختصاصی عینک کارل زایس ، نصب عدسی بر روی فریم توسط متخصصان آموزش دیده و توسط پیشرفته ترین سیستم تراش و نصبی که تاکنون در جهان عرضه گردیده انجام می پذیرد

بیشتر