بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

معرفی کارل زایس و ارنست آبه

معرفی کارل زایس و ارنست آبه

افتتاح مرکز فروش  تعمیر تجهیزات علمی در سال 1846 توسط مهندس جوان آلمانی کارل فردریش زایس نقطه آغاز فعلیت های گروه کارل زایس به حساب می آید.

در سالهای اولیه، توجه زایس معطوف به بهینه سازی میکروسکوپ گردید.عدسی های مورد استفاده در ساخت میکروسکوپ کیفیت اپتیکی مطلوبی را ارئه نمی دهند .برای حل این مشکل زایس از ارنست آبه فیزیکدان دانشگاه ینا دعوت به همکاری کرد. آبه با ارئه نظریات جدید راه را برای تولید عدسی های با کیفیت بالا هموار کرد و بالاخره با کمک شیمیدان برجسته اتو اسکات اولین عدسی امروزی در کارخانه کارل زایس تولید گردید.

پس از مرگ زایس در سال 1888،  آبه سهام او را از خانواده اش خریداری نموده مدیریت خود را در اداره شرکت اعمال نمود.

ارنست آبه یک فیزیکدان، مخترع ، کار آفرین و اصلاح گر اجتماعی بود. نظریه رابطه بین ضریب بازتاب و طول موج که بعدها به نام خود وی "مقدار آبه" نام گرفت پایه محاسبه مقادیر اپتیکی در علم امروز است. اختراع بسیار مهم او به نام "رفرکتومتر" مصارف بسیار زیادی در علوم و صنایع مختلف پیدا نموده است.

آبه علاوه بر وضع قوانین مدرن در ساختار اداری شرکت، به عنوان یک اصلاح گر اجتماعی قوانین کار زیرمجموعه خود را اصلاح کرد. در نظر آورید که کارکنانش در سال 1900 از مزایای : بیمه درمانی رایگان، مرخصی با حقوق، پرداخت دستمزد در صورت بیماری، سود مشارکت ، حقوق بازنشستگی ، حق داشتن تشکیلات کارگری و بالاخره قانون 8 ساعت کار روزانه به جای 14 ساعت کار در آن زمان اعمال می شد برخوردار بوده اند.

به پاس قدردانی از خدماتش یک گودال آتشفشانی در کره ماه به نام او نامگذاری گردیده است.


بیشتر