بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

میکروسکوپ

میکروسکوپ

به عنوان تولید کننده پیشرو ، طیف وسیعی از میکروسکوپ های نوری، کانفوکال، یون، لیزر، الکترون، ایکس ری و دوربین های میکروسکوپ، طیف سنج به همراه نرم افزار و وسایل جانبی را برای  مصارف: تحقیقات زیست پزشکی، صنایع با فن آوری بالا و بخش بهداشت و درمان عرضه می نماییم.

بیشتر