بیشتر
بیشتر
مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان مـــرکز اختصاصی و تخصصی عینک زایس آلمـــان

CINEMIZER

CINEMIZER

CINEMIZER  یک عینک چند رسانه ای است ، محرک های محیطی باعث بروز اختلال در روند یادگیری میشوند . این جمله ایست که انگیزه کارل زایس برای طراحی و عرضه یک عینک چند رسانه ایی بوده است.

سینمایزر (تجهیزات سینمایی ) اکنون برای افزایش سرعت یادگیری در کلاس های درس ، ایجاد واقعیت مجازی برای کمک به مهندسان ، منظره یاب فیلمبرداری ، کمک به کاهش استرس کودکان در دندانپزشکی ، ایجاد حس پرواز به کمک هواپیمای مدل ، بازی های کامپیوتری و مصارف گوناگون دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر